Perumpamaan

Perumpamaan adalah sebuah cerita duniawi dengan kebenaran rohani. Perumpamaan di:

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru